Triết lý sống

Phàm làm việc gì trước phải suy xét đến hậu quả của nó
Hành động của người quân tử là giữ tĩnh lặng để tu thân, cần kiệm để dung dưỡng đức độ. Không đạm bạc thì không thể có trí tuệ sáng suốt, không yên tĩnh thì không có chí vươn xa. Học thì phải cần yên tĩnh, muốn có tài năng phải học; không học thì không biết rộng, không có chí thì việc học không thành.

Mong muốn lan man thì không thể nảy sinh cái tinh túy, vội tìm cái hiểm hóc thì không nắm được cái thực tình. Thời gian tuổi tác qua nhanh, ý chí cùng ngày tháng trôi đi trở thành khô héo, phần lớn không tiếp cận được với thời đại, rồi buồn tủi nơi lều nát, sao còn khôi phục lại kịp cái chí hướng được nữa !

Tuesday, April 6, 2010

PHÚC-ĐỨC CUNG

PHÚC-ĐỨC CUNG CÁT HUNG LUẬN

Tử-Vi

Tọa thủ Ngọ cung, chủ dòng dõi danh gia, phúc hậu, được hưởng phúc đức, tài lộc trường tồn. Cuộc đời an lạc không gặp tai ương, ách nghiệp. Trong quyến thuộc gần xa, có nhiều người danh giá quý hiển.

Tọa thủ cung Tý tuy hãm nhưng cũng khá, chủ chung thân hoạnh cát lợi, sự nghiệp hưng thịnh trong họ ngoài hàng đều thuận hòa, và cùng được thịnh vượng.

Cùng Thiên-Phủ hoặc Thiên-Tướng đồng cung, chủ phúc lộc vương trường, được hưởng cả phú quý lẫn sống lâu. Trong đời không gặp sự hung rủi, luôn luôn được như ý, vừa lòng. Bà con thân thích hầu như người giầu có, người sang trọng đủ cả.

Cùng Thất-Sát đồng cung chủ khắc tổ nghiệp. Phải ly hương bôn tẩu giang hồ mới tạo được sự nghiệp và được yên hưởng cho đến tuổi về già.

Cùng Phá-Quân đồng cung, chủ sự khắc phá, công cuộc làm ăn lận đận, bôn tẩu, lao tâm phí sức mà vẫn bất an.

Phải ly tổ xa họ hàng mới được yên thân sinh sống đến tuổi về già.

Cùng Tham-Lang đồng cung là phúc bạc. Cuộc đời ly hương long đong, ít khi gặp may, được vừa lòng. Nếu lại gặp Không Kiếp là phận nghèo hèn và yểu tử.

Sao Tử-Vi đóng cung Phúc-Đức về âm phần, chủ về ngôi Mộ Tằng Tổ.

Thiên-Cơ

Tại cung Phúc-Đức sao Thiên-Cơ chủ tiền vận long đong hậu vận thanh nhàn. Do vậy, dòng tộc không được đông đúc.

Thiên-Cơ tọa thủ tại Tý Ngọ cung chủ Phúc và Thọ, được tiền của rồi rào hưởng thụ đến hết tuổi già. Họ hàng cũng thịnh vượng.

Cùng Cự-Môn đồng cung thiếu niên lao lực long đong, thiếu sự may mắn. Phải về hậu vận mới được xứng ý, toại lòng và được an lạc trong tuổi già.

Cùng Thiên-Lương đồng cung, hạnh phúc hoàn hảo được cả giầu có sang trọng và sống lâu. Trong thân thích cũng có người được quý hiển, được sự âm phù.

Cùng Thái-Âm đồng cung chủ sự khoái lạc, vượng âm. Được hưởng cả phúc lẫn thọ. Nếu Cơ Âm tọa thủ cung Thân, nữ giới được vượng hơn nam giới.

Cùng Thái-Âm đồng cung tại cung Dần, kém may mắn, hay gặp chuyện bất xứng ý, toại tâm. Phe nữ nhân thường thường gặp sự trắc trở về hôn nhân, hoặc có người phải vướng nghiệp giang hồ.

Thiên-Cơ tọa phủ cung Phúc-Đức, chủ có ngôi mộ Tổ Phụ đắc vượng địa cây cỏ xinh tươi.

Thái-Dương

Chủ hung trung phát phúc.

Đơn thủ tại các cung Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, chủ được hưởng cả Phúc, Lộc, Thọ. Trong họ hàng có đú người hiểng đạt phú quý, có danh giá, có uy quyền hiển hách, con cháu cũng kế tiếp được ông cha không kém.

Tọa thủ tại các cung Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý là hãm địa, bị chiết giảm mọi phương diện. Đời sống phải bôn ba bỏ tổ nghiệp, không mấy khi gặp được may mắn, vừa lòng, thọ mệnh kém. Họ hàng cũng ngày một sa sút, có nhiều người phải tha phương cầu thực, có người phải mang ác tật hoặc tai kiếp bất đắc kỳ tử.

Cùng Thái-Âm đồng cung, chủ về khoái lạc, có nhiều trở ngại trong đời.

Cùng Cự-Môn đồng cung, long đong bôn tẩu, phí công phí sức mà cũng chẳng được yên thân.

Cùng Thiên-Lương đồng cung, chủ được sung sj1ng an vui. Gia hội cát tinh, nữ giới lấy được chồng sang quý. Nhưng nếu gặp Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Kỵ tất thị “chung thân bất mỹ”.

Sao Thái-Dương tọa thủ cung Phú-Đức chủ ngôi mộ tam đại.

Vũ-Khúc

Chủ lao tâm phát lực. Trong họ đơn người.

Đơn thủ tại miếu địa, an nhiên hưởng phúc lẫn thọ, càng về hậu vận càng thêm cát vượng. Trong tộc thuộc cũng vóc người giầu có, và võ nghiệp hiển đạt.

Cùng Phá-Quân đồng cung, tất thị long đong chung thân thân bôn tẩu. Phải sớm ly hương và chuyên chú về kỹ thuật hoặc công nghệ mới có thể an hưởng tuổi già được.

Cùng Thất-Sát đồng cung là bạc phụ chi mệnh. Dĩ nhiên phải tha phương cầu thực, lao tâm khổ trí suốt đời mà cũng chẳng được mấy lúc an thân. Họ hàng nghèo hèn, ly tán có người bị ác tật, yểu tử.

Cùng Tham-Lang đồng cung, về hậu vận mới được phúc lộc, nếu gặp được Linh Hỏa tất giàu sang và sống lâu.

Cùng Thiên-Phủ đồng cung là số đắc phúc, được hưởng sự giầu có cho tới lúc mãn tuổi già. Họ hàng trong ngoài đều làm ăn thịnh vượng, khá giả.

Cùng Thiên-Tướng đồng cung chủ được phúc thọ song toàn. Trong đời luôn luôn gặp sự cát vượng. Họ hàng cũng giầu sang thịnh vượng và có nhiều người quý hiển.

Sao Vũ-Khúc đóng cung Phúc-Đức, chủ về ngôi mộ vị Tằng Tổ ở về khu cao, táo địa, ít cây cỏ.

Thiên-Đồng

Chủ phúc thọ song toàn, nhàn hưởng

Đơn thủ tại Mão cung, chủ về tính ý canh cải bất thường, tuy vậy được hưởng nhiều sự may mắn và sống lâu. Cần phải rời xa tổ nghiệp mới làm ăn tăng tiến lên được. Họ hàng tuy phải mỗi người một phương, nhưng đều làm ăn phát đạt, và trong đám hậu duệ, thường xuất hiện những anh tài thông minh, tuyệt thế.

Nhưng Thiên-Đồng đơn thủ tại cung Dậu, lại là cả một sự bất hạnh cho dòng họ. Lao tâm khổ tứ bất đắc an thân. Dù có là người cương cường trì chí cũng không thể nhất tâm chuyên chú vào một công việc nào được, tất phải thay đổi công việc, ý chí mà vẫn chẳng được xứng ý toại lòng. Muốn được túc đụng độ nhất tất phải ly hương và phân tán. Toàn tộc không có bậc đại thọ, bất thần di thương.

Đơn thủ tại cung Tý cung Hợi, tuy cuộc đời được sung sướng, nhưng là thứ phong lưu phóng đãng, nên không bền vững và không được sống lâu. Phải ly hương và không cố định ở nơi nào mới được hưởng tuổi đại thọ.

Đơn thủ tại cung Thìn cung Tuất cũng cùng ảnh hưởng như sao Cự-Môn đồng cung. Ít gặp may mắn hay bị tai bay vạ gió, luôn luôn chiêu chuyện thị phi, khẩu thiệt, và xẩy ra sự tranh chấp trong tộc thuộc, nên rời quê hương mới giảm miễn được tai kiếp.

Cùng sao Thiên-Lương đồng cung, chủ cuộc đời thanh nhà, được hưởng tài lộc rồi rào và sống lâu. Họ hàng cũng có nhiều người hiển đạt giầu sang vì được âm phù.

Cùng Thái-Âm đồng cung tại cung Tý được hưởng cách phúc thọ song toàn. Bà con họ hàng tộc thuộc đều làm nên danh giá giầu sang, con cháu được tiếp hưởng quyền lộc nhiều đời.

Nếu cùng Thái-Âm tọa thủ tại cung Ngọ, là phúc đã đến ngày kém, tất phải phân tán tha hương cầu thực bôn ba nay đây mai đó mới lập nghiệp tốt được. Không sớm yếu nhưng không được trường thọ.

Liêm-Trinh

Độc thủ chủ vong trung sinh phúc

Cùng Thiên-Tướng đồng cung, tuy cũng được hưởng phúc, họ hàng khá giả, nhưng “phúc đa nhân thiểu” có tiền bạc hiếm con cái.

Cùng Thiên-Phủ đồng cung, chủ cuộc đời sung sướng phúc thọ song toàn. Tộc thuộc cũng được nhiều người giầu có, quý hiển.

Cùng Phá-Quân đồng cung, tất phải long đong, bôn tẩu mà vẫn được an thân. Có lao tâm tổn lực mới được túc dụng thường nhật. Nếu Ngộ Dương Đà Hỏa Linh nhất định chung thân lao khổ, phải về tuổi già mới được như ý.

Cùng Tham-Lang đồng cung, là số tự chiêu lấy tai ương, kiếp họa. Họ hàng sa sút, bần hàn. Thọ mệnh chiết giảm. Nên rời tổ nghiệp, khả dĩ giảm tai.

Cùng Thất-Sát đồng cung, chủ hay vướng phải tai nguy, họa hiểm. Có khi vướng vòng lao lý, cùng đồ. Trong dòng họ có nhiều người yểu tử, hoặc bị ác tật.

Liêm-Trinh đóng cung Phúc-đức, chủ về ngội một Bá hoặc Thúc tổ, táng vào chốn cao địa chi hoàng thổ.

Thiên-Phủ

Chủ an tĩnh hưởng phúc

Đơn thủ tại Tý Hợi cung, chủ được phúc, thọ song toàn trong họ hàng đều làm ăn cát vượng, đa nhân diệc đa tài.

Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu chủ phúc lộc kém rồi rào. Nếu tha hương lập nghiệp sẽ được túc dụng an thân.

Cùng Tử-Vi đồng cung, chủ cuộc đời được hưởng phúc lộc, thọ toàn mỹ, lúc nào cũng vui sướng, nhàn hạ, không lo lắng, hoạn nạn, tộc thuộc đều phú quý, hiển đạt.

Cùng Vũ-Khúc đồng cung, chủ được hưởng phúc đức trời cho, giầu có và an hưởng cho tới hết đời, họ hàng cũng khá giả.

Thái-Âm

Tọa thủ tại các cung Dậu Tuất Hợi là miếu địa, chủ được hưởng thụ: phúc lộc thọ toàn, trong tộc thuộc cũng có nhiều người giầu có, sang trọng hiển đạt.

Đơn thủ tại các cung Mão, Thìn, Tỵ, là “âm phản bối” chủ về phước bạt, hoặc gặp tai kiếp, hoặc “bất đắc kỳ tử”. Nữ giới thường gặp chuyện trắc trở, hoặc rất vất vả về chồng con, nên tạo phước duyên hầu giảm thiểu tai kiếp và được sống lâu.

Cùng Thiên-Đồng đồng cung, chủ sinh trưởng trong gia đình quý hiển, xuống ngựa lên xe.

Nếu cùng Thiên-Đồng tọa thủ cang Ngọ, chủ sự hình khắc, trong gia đình thường có sự bất hòa. Sớm mồ côi cha hoặc mẹ.

Cùng Thái-Dương đồng cung, tuy gia đình sung túc, nhưng thiếu sự hòa thuận giữa cha với mẹ, cũng như giữa cha mẹ với các con.

Cùng Thiên-Cơ đồng cung, được hưởng thọ cách. Trong họ hàng có người giầu sang, và vượng cho nữ giới hơn. Nhưng nếu cùng Thiên-Cơ tọa thủ cung Dần, thời phúc đức đã mỏng, trong đời ít khi được xứng ý, toại lòng, họ hàng chỉ túc dụng độ nhất, nữ giới hay có sự trắc trở về chồng con, hoặc tính tình lẳng lơ không chính đính.

Sao Thái-Dương đồng cung Phúc-đức, chủ về ngôi mộ Tổ Mẫu, tọa lạc tại một cuộc đất tương tự thế “bán nguyệt, nga mi”. Ứng cho dòng bàng hệ thuộc Kim-mệnh.

Tham-Lang

Chủ lao tâm phất lực nhi bất an.

Đơn thủ tại Dần, Thân cung, tuy cũng được hưởng phúc nhưng là phúc khinh và được thọ trường.

Đơn thủ tại Thìn Tuất, phải về hậu vận mới được sung sướng, trong họ hàng có nhiều người tha phương, tạo nghiệp giầu có.

Đơn thủ tại Tý Ngọ, chủ giảm thọ, giảm phúc, phải ly hương mới có thể tạo dụng độ nhật và được an thân, tộc thuộc mỗi ngày thêm sa sút, nhiều người mắc “chứng bệnh Tề Tuyên”.

Cùng Tử-Vi đồng cung, chủ giảm thọ, giảm phúc, trong đời chẳng mấy khi được xứng ý, vừa lòng. Trong họ hàng phải ly hương, bôn tẩu mới được túc dụng, nếu kiếm được nhiều tiền của, tất số mạng yểu vong.

Cũng Liêm-Trinh đồng cung, chủ phúc bạc, mệnh yểu, hay mắc vướng tai bay vạ gió, trong họ hàng có nhiều người bần hàn, hay vòng lao lý, hoặc giang hồ phiêu bạt.

Cùng Vũ-Khúc đồng cung, chủ vượng về hậu vận, càng về già lại càng gặp nhiều người giầu có, hoặc có người hiển đạt về binh-nghiệp.

Sao Tham-Lang đồng cung Phúc-đức, chủ về mộ vị của Cao Tằng Tổ.

Cự-Môn

Chủ lao tâm phất lực nhi bất an.

Đơn thủ tại hai cung Thìn Tuất chủ phúc bạc, phận mỏng, tuy phải lao tâm, khổ xác mà vẫn chẳng mấy lúc được an thân, hay mắc tai bay vạ gió, và thường gặp chuyện khẩu thiệt, kiện tụng, số phải ly tổ mới giảm bớt được tai ương. Trong họ hàng hay xẩy ra chuyện tranh chấp, nhiều người ta phương tạo nghiệp, hoặc lưu lạc giang hồ bằng không cũng phải khốn cùng và mắc vòng tù tội, hoặc thọ mệnh kém.

Đơn thủ tại Tý Ngọ cung, chủ được hưởng lộc thọ toàn, họ hàng, đều được gặp sự cát vượng, người giầu có, người quý hiển.

Cùng Thiên-Đồng đồng cung, chủ phúc bạc, phận mỏng. Trong đời gặp chuyện buồn nhiều, sự vui, rất hiếm, hay gặp tai nạn, khẩu thiệt, và việc kiện, tụng lôi thôi. Trong họ hàng cũng hay có sự tranh chấp lẫn nhau, phải lìa bỏ quê hương đi lập nghiệp phương xa mới đủ độ nhật và được yên thân.

Cùng Thái-Dương đồng cung tại miếu vượng địa, chủ cuộc đời sung sướng được cả phúc lẫn thọ. Họ hàng đều giầu có danh giá, và có quyền thế đời này kế tiếp đời khác.

Nhưng nếu lại cùng Thái-dương tọa thủ tại hãm địa, thời trái lại phúc bạc thọ yểu và luôn luôn gặp sự bất trắc trong đời, phải ly hương, lìa tổ nghiệp, mới có thể giảm bớt được tai kiếp và tạo dựng được cơ nghiệp túc dụng độ nhật, tộc thuộc mỗi ngày mỗi sa sút, có nhiều người phiêu bạt, hoặc phải mang ác tật hoặc bị tai nạn “bất đắc kỳ tử”.

Về âm phần, sao Cự-Môn về mộ vị bá, thúc tổ tọa lạc gần nơi đền đài, cổ thành.

Thiên-Lương

Chủ thanh nhàn, an lạc

Đơn thủ tại Tý Ngọ cung, được hưởng phúc thọ toàn mỹ, không gặp tai ách và cũng không phải bận tâm, lo lắng trong đời, trong họ có nhiều người hiển quý, làm rạng rỡ tông môn.

Đơn thủ tại Sửu Mùi, được hưởng thọ, tiền của bình thường, túc dụng, họ hàng cũng ở mức bình thường.

Đơn thủ tại Tý, Hợi cung, chủ phúc nhẹ, phận mỏng, hay gặp tai kiếp hay thay đổi chủ hướng và công việc sinh sống số phải sớm ly hương, hoặc trôi nổi giang hồ. Họ hàng mỗi ngày mỗi suy mạt, thường là: nam giới thì đãng tử phiêu lưu, nữ giới cũng nhiều kẻ lẳng lơ, lãng mạn, và hay bị lỡ dở về hôn nhân

Thiên-Đồng đồng cung, chủ cuộc đời thanh nhà, giầu có và sống lâu, trong họ có nhiều người giầu sang, hiển đạt, vì được âm phù.

Thái-Âm đồng cung tại Tý, chủ phúc thọ song toàn, nên ly hương lập nghiệp để có nhiều may mắn, họ hàng có nhiều người giầu sang, có người có quyền thế, đời nầy kế tiếp đời khác. Nhưng nếu ở cung Ngọ, tất phải chiết giảm mọi mặt phải ly tổ, bôn tẩu mới được an thân.

Thiên-Lương đồng cung Phúc-đức, chủ về mộ cụ Cao-Tổ mộ vị ở vào cuộc đất không còn mầu mỡ lẫn với cát sỏi.

Thất-Sát

Chủ hạnh phúc uy quyền

Đơn thủ tại Dần Thân, tất phải ly hương, rời tổ, nghiệp mới được hưởng phúc. Họ hàng có nhiều người hiển đạt về binh nghiệp và con cái nối được sự nghiệp cha.

Đơn thủ tại Thìn Tuất, chủ về phúc bạc và binh nghiệp đao thương, hay bị tai ách tổn thương đến bản thân, và còn vướng mắc vòng lao lý, phải ly hương để may tránh được tai kiếp, tộc thuộc suy, bần hàn, tha phương cầu thực và thường bị yểu tử.

Đơn thủ tại Tý Ngọ, tuy được hưởng phúc nhưng là phúc khinh. Cả cuộc đời gắn tiền vào thế “đắc hồ thử, thất hồ bỉ”, phải sớm ly hương mới có thể túc dụng thường nhất và yên ổn.

Tử-Vi đồng cung, chủ khắc tổ nghiệp, phải sớm ly hương, bôn tẩu nay đây, mai đó, khả dĩ độ nhật và yên ổn tuổi già.

Liêm-Trinh đồng cung, bị giảm thọ, thường bị tai bay vạ gió ngặt nghèo, nên sớm ly hương cầu sự bình thường, họ hàng thường bị chết sớm, hoặc vướng vòng tù tội, hoặc bần hàn mang ác tật.

Vũ-Khúc đồng cung, chủ phúc suy, mệnh bạc, dù cuộc đời lận đận, lao tâm, khổ xác mà vẫn chẳng được an thân, có xa quê hương, bỏ tổ nghiệp cũng chỉ đỡ tai kiếp phần nào vậy thôi, trong họ, cũng đa số mỗi người một phương, hoặc nghèo khổ và không sống lâu.

Về âm phần, Thất-Sát chủ về mộ phần vị Tằng-Tổ tọa lạc tại cục đất khô, nóng.

Phá-Quân

Chủ lao tâm, phất lực, phân ly

Đơn thủ tại Thìn Tuất cung, chủ được hưởng phúc phần nào thôi, số ly tổ cầu thân an.

Đơn thủ tại Dần Thân, chủ phúc bạc, giảm thọ, thường mắc phải tai bay vạ gió, dù đề phòng cách mấy cũng khó tránh được, cần ly hương mới may được yên thân làm ăn độ nhật, họ hàng cũng sa sút bần hàn.

Đơn thủ tại Tý Ngọ, nên rời tổ nghiệp để được hưởng cả phúc lẫn thọ. Trong tộc thuộc, riêng ngành trưởng, phải gánh mọi tai kiếp, nghèo nàn, ly tán, thời mọi người trong ngành khác mới làm ăn khá giả.

Cùng Tử-Vi đồng cung, chủ sự hình khắc trong đời, nên dù có long đong bôn tẩu, lao tâm tổn sức mà vẫn chẳng yên thân. Nên sớm ly hương khả dĩ độ nhật và được yên hưởng tuổi già.

Cùng Liêm-Trinh đồng cung, phải ly tổ và bôn tẩu độ nhật. Nếu lại ngộ Dương Đà Hỏa Linh tất thị chung thân lao khổ, tuy nhiên về hậu vận sẽ được toại tâm xứng ý.

Cùng Vũ-Khúc đồng cung, nên sớm ly hương mới được yên thân, và được hưởng cả phúc lẫn thọ trong buổi xế chiều, trong họ, tuy mỗi người một phương, nhưng nhiều người thành đạt về kỹ thuật và kinh doanh.

Phá-Quân đồng cung Phúc-đức, chủ phần mộ vị Cao-Tổ đất bị sút lở.

Văn-Xương Văn-Khúc

Hội nhiều cát tinh, chủ được hạnh phúc, sung sướng trong cảnh quý hiển cho tới mãn phần. Họ hàng có nhiều người thành đạt khoa bảng, danh giá một thời. Hãm địa và gặp Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp tất phải “tâm, thân cầu bất đắc an”. Trong họ hàng, tuy khá giả, nhưng những người có danh vọng bị mang ác tật, ác bệnh hoặc yểu tử.

Tả-Phụ

Độc thủ Phúc cung, về hậu vận mới được cát vượng, yên hưởng tuổi già.

Cùng nhiều cát tinh, được phúc thọ song toàn. Trong đời gặp toàn may mắn. Ly hương đắc lộc.

Nếu hội Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp tất phải cần cù, cay đắng mưu sinh độ nhật.

Hữu-Bật

Bình sinh thụ hưởng phúc lộc toàn mỹ. Hội nhiều cát tinh suốt đời không hề gặp sự âu lo.

Hội Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp một đời lao tâm, khổ xác vẫn chẳng được yên.

Lộc-Tồn

Một đời hưởng thụ phúc trạch trọng hậu, trường thọ an nhàn, xử thế được mọi người hòa thuận.

Gia hội nhiều cát tinh, tất thị “hỷ phúc trùng lai” đã có sự vui mừng lại được hưởng thêm phúc lộc.

Gặp Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp, cả tinh thần lẫn thể xác chẳng được yên.

Thiên-Khôi Thiên-Việt

Chủ được quý nhân, mến chuộng, coi như bạn thiết, nhất sinh vui hưởng phúc lộc mỹ mãn.

Gia ác sát tinh “phúc trung hữu họa”, càng cao danh giá càng nhiều tai ương.

Kình-Dương

Độc thủ tại miếu địa, chủ “động trung hữu phúc” phải lao tâm mới có được sự hưởng thụ phúc lộc vinh thân.

Độc thủ tại hãm địa, lao tâm khổ xác, thường tặp tai họa, trong đời chẳng bao giờ được toại tâm.

Gia hội cát tinh, giảm được âu lo

Đà-La

Độc thủ tại miếu địa, tuy được hưởng phúc lộc, nhưng trong sự “may” cũng đôi khi có sự “rủi”. Được an nhàn về hậu vận. Họ hàng trước ly, sau tụ về cát vượng thêm.

Đà-La độc thủ, tất phải cần cù, tân toan mới túc dụng. Gia hội cát tinh “tiên bần, hậu phú”

Hãm địa chủ bôn ba xuôi ngược nếm đủ vị đời cay đắng mà vẫn chẳng yên thân.

Hỏa-Tinh Linh-Tinh

Nhất sinh bôn ba, gian khổ. Được đấy rồi lại mất đấy, cái “rủi” luôn luôn đi kèm với cái “may”.

Gia hội cát tinh, phải đến tuổi già mới gặp sự xứng ý, toại lòng và an hưởng tuổi trời.

Trong họ có nhiều người hiển đạt, phú quý một thời nhưng lại vắn số.

Địa-Không Địa-Kiếp

Sao Không, sao Kiếp đóng Phúc-đức cung, tất thị phúc bạc phận mỏng rồi.

Gia hội cát tinh, công việc buổi đầu gặp đầy gian nan trắc trở, nhưng phải kiên trì vững chí, tất được trôi chẩy như ý, họ hàng mỗi người một phương nhưng khá giả.

Nếu gặp sát tinh, khó tránh được tai ương, phải sớm ly tổ, đi thật xa, may được yên ổn làm ăn túc dụng.

Hóa-Quyền Hóa-Lộc Hóa-Khoa

Là những vị phúc tinh có khả năng hóa giải được những ảnh hưởng tai hại do các Hung sát tinh tác động cho cung Phúc-đức.

Nếu không có ác sát tính, ba sao nầy tăng phúc, tăng lộc, tăng thọ một đời sung sướng uy quyền và quý hiển.

Hóa-Kỵ

Chủ giảm thọ, gây tạo sự hờn oán, và tranh chấp lẫn nhau, chiết giảm sự đẹp đẽ, may mắn của các cát tinh.

Nhưng nếu Hóa-kỵ gặp Thanh-Long tại cung Phúc, là chủ sự hiển đạt “rồng mây gặp hội” hoặc gặp Hóa-Khoa là cách “Kỵ ngộ Khoa tinh” công thành danh toại, hoặc là được mọi người trên dưới mến chuộng “đắc quân, dân sủng ái”

Đại-Hao Tiểu-Hao

Chủ sự giảm chiết, giảm cả phúc lẫn thọ. Nếu tha hương lập nghiệp, họ hàng đa số nghèo túng, phải tha phương cầu thực.

Tang-Môn Bạch-Hổ

Chủ giảm chiết, thọ mệnh. Họ hàng mỗi người một nơi những người vượng tài, vượng lộc tất phải yểu tử.

Nhưng sao Bạch-Hổ ngộ Tấu thư, là trong họ có nhiều người được phong tặng hiển hách.

Thiên-Khóc Thiên-Hư

Chủ chiết giảm, thọ mệnh, chiêu thị phi oán hờn.

Người trong họ hàng hay gây chuyện thị phi và oán trách lẫn nhau.

Thiên-Mã

Chủ tăng thọ, tăng phúc lộc. Càng ở xa quê hương, sự làm ăn càng gặp nhiều cơ may, và đạt thành sự nghiệp phong phú.

Trong họ có nhiều người hiển đạt, nhưng không thể ở gần hoặc quần tụ với nhau.

Nếu Thiên-Mã ngộ Hóa-Lộc, hoặc Lộc-Tồn ở cung Phúc đức là họ hàng được phát phú, người nào cũng làm ăn phát đạt.

Thái-Tuế

Nhủ chiết giảm, giáng tai ách. Ngộ Thái-Tuế khó tránh được thị phi, trong họ luôn có sự lục đục, vì đố kỵ và tranh chấp lẫn nhau.

Long-Trì Phượng-Các

Là hai phù trợ tinh chủ đem lại sự may mắn, phúc lộc, trong họ có nhiều người khá giả.

Cô-Thần Quả-Tú

Chủ sự cô quả

Cung Phúc-đức, gặp hai sao này trong họ hiếm người. Nếu hội nhiều cát tinh, tất được hưởng phúc, tránh được nhiều tai nạn vì có quý nhân phù trợ.

Nhưng nếu gặp nhiều ác sát tinh, tất bị giảm thọ khó tránh được tai họa. Trong họ hàng càng ngày càng sa sút lụn bại thêm.

Đào-Hoa Hồng-Loan

Chủ tăng sự tươi sáng. Nếu gia hội nhiều cát tinh suốt đời gặp nhiều vận hội may và tạo thành, được hưởng phúc thọ song toàn. Trong họ có nhiều người giầu có người sang trọng. Nhưng phía nữ giới có nhiều vượng cơ hơn phía nam nhân.

Nếu hội nhiều ác sát tinh, tất thị phúc bạc, mệnh yểu, hay mắc phải tai ương và không được giải cứu giúp đỡ, họ hàng ly tán sa sút, việc mưu sinh lận đận. Nữ nhân hay gặp trắc trở về hôn nhân.

Âm-Quang Thiên-Quý

Cung Phúc-đức có hai sao này chủ được quý nhân phò trợ, hoặc giải cứu khỏi vòng tai kiếp, mưu sự gặp nhiều may mắn, họ hàng cũng gặp nhiều sự cát vượng làm ăn khá giả.

Thiên-Quan, Quý-Nhân Thiên-Phúc, Quý-Nhân

Chủ sự ban ân, tứ phúc

Cung Phúc-đức có hai sao này đóng, chủ được hưởng phúc trời ban, dù có gặp tai bay vạ gió nhưng cũng được quý nhân hóa giải cho.

Trong họ hàng có nhiều bậc phúc-hậu, từ thiện, mở rộng lòng nhân hậu với mọi người.

PHÚ ĐOÁN PHÚC-ĐỨC CUNG

Phá Tý Ngọ, trưởng phiêu lưu

Thủy Kim hợp cách, Sửu Mùi Khúc Xương

Dần Thân Không Kiếp cơ hàn

Cự Cơ Mão Dậu phúc càng thêm hay.

Thìn Tuất Tham Vũ cũng hay

Chớ ai Tỵ Hợi phúc bầy Không vong

Thái-sát tròn thẳng mà dài

Tham-Lang Phượng-các là loài chim muông

Liêm-Trinh ngộ Hỏa tiêm đầu

Thiên-Lương có chẩm gối đầu thảnh thơi

Hai quan Tướng Phá cùng ngồi

Tướng trong là giáp binh ngoài là chiêng

Tổ sớm Tử Phủ một miền

Những sinh có nước tả truyền hữu lai

Phòng văn đồ duệ án tiền.

Tân nghiên tân bút Chấn Canh cổ kỳ

Cò Hóa-lộc bảng Hóa-khoa

Ngựa đi Thiên-mã, voi quỳ Kình-Dương

Văn-Khôi Vũ Việt thịnh đường

Tả Long hữu Hổ thuận tường phân kim

Kiếp Không Tuần Triệt gia liên

Có ông mất mả ở miền quan sơn

Tang-môn Cô-quả Đào Hồng

Họ hàng có kẻ góa chồng cô đơn

Khốc Hư Cơ Cự muôn vàn

Đường đi lẩn quất Vũ nhàn Triệt không

Đà tiền ngộ Mã Tương xung

Trai bị hình ngục gái phòng nghiệt thương

Rể cây khôn tránh khỏi đường

Phá liêm Mão Dậu Điếu Tang một tòa

Lộc nhàn Mã ngộ Kiếp không

Long phi Hổ tấu một dòng phiêu lưu

Lộ bàng Triệt Ngộ Phá- quân

Đà la diệu táng mộ phần đảo thi

Mã Đà gái lấy chồng xa

Thiên-cơ Hư Nhuận bệnh ra điên cuồng

Thái-dương tam địa mộ phần

Thái-âm tam tại âm nhân rỏ ràng

Ngộ hãm tứ tại tổ đường

Thiên-đồng tam địa thời phong bốn đời

Vũ-khúc Thiên-tướng năm đời

Cơ Tham thứ sáu bảy đời Cự Lương

Tả phủ thượng tổ ngôi dương

Hoa-Cái mộ mới cũng ngôi Hỷ-thần.

No comments:

Post a Comment